Головна » Статті » Мої статті

Хмарні технології як засіб роботи у класі інклюзивного навчання

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОБОТИ У КЛАСІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Комп'ютерна презентація теми

У науковій та педагогічній спільноті  активно обговорюється питання, як можна використати Інтернет-технології, щоб  забезпечити молодих людей високоякісною освітою і дати їм шанс на краще  життя. Такі технології як web-2, віртуальні, хмарні радикальним чином змінюють навчальні заклади, навчально-виховний процес, природу освіти та її доступність.

В даний час навчання дітей неможливе без використання сучасних технологій навчання. Мова, насамперед, йде про методики застосування в навчальному процесі інформаційно-комп'ютерних технологій.

Питання використання засобів хмарних технологій для організації роботи навчального закладу, педагогів вченими власне не досліджувалося, або тільки починає вивчатися. Тому я поставила перед собою мету - визначити форми та необхідні компоненти використання хмарних технологій вчителем початкової школи, зокрема вчителя, який працює із дітьми з особливими потребами; види діяльності, що підтримуються у хмарі, можливості використання хмарних технологій для організації «віртуального класу», «віртуального уроку», визначити структурні елементи та переваги впровадження очно-дистанційного навчання для учнів інклюзивного класу.

Хмарні технології дозволяють зберігати, редагувати, а так само ділитися цікавими файлами і документами з друзями, колегами та учнями. Даною технологією зацікавлені такі комп'ютерні компанії гіганти як: Google, Microsoft які створили і просувають в маси свої продукти, адаптовані і під професію педагога.

Потреба в подібних сервісах для освіти продиктована необхідністю мати приватний ресурсний простір вчителя, учня і, як варіант, батьків, які можуть перетинатися певним чином, створюючи групи.

Завдяки зростанню популярності хмарних технологій, для навчальних закладів з’являються нові можливості організації навчальним процесом. Сьогодні можна виділити два напрями організації навчального процесу ― це із сервісами Google та Microsoft.

Впровадження хмарних технологій у процес навчання учнів класу забезпечує позитивні тенденції у формування інформаційної компетентності учнів та їх батьків.

 • Якісно інший рівень отримання сучасних знань - учні отримують можливість перебувати в процесі навчання в будь-який час і в будь-якому місці, де є Інтернет;
 • Більш ефективний інтерактивний навчальний процес;
 • Можливість швидко створювати, адаптувати і тиражувати освітні послуги в ході навчального процесу;
 • Можливість для учнів здійснювати зворотний зв'язок з вчителем шляхом оцінки та коментування пропонованих їм освітніх сервісів.

До основних характеристик хмарних обчислень відноситься: самообслуговування, широкий доступ до мережі, об’єднання ресурсів, швидка еластичність, вимірювання обслуговування.

Самообслуговування. Учню (за допомогою батьків) надано можливість працювати із комплектом електронної наочності, тестами, додатковою літературою, працювати із рекомендаціями вчителя в мережі у хмарі, доступ до якої було надано вчителем.

Широкий доступ до мережі. Можливість доступну учня, його батьків, вчителя до мережі засобами стандартних механізмів, стимулюючи використання для цього мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків чи домашніх комп’ютерів, що підключені до мережі Інтернет.

Об’єднання ресурсів. Обчислювальні ресурси об'єднуються для обслуговування декількох учнів для використання багатокористувацької моделі.

Отож, мною розроблена приватна хмара винятково для використання учнями та батьками мого класу. Проте мої комплекти електронних наочностей розміщені також на авторському освітньому сайті, або надано спільний доступ до окремих матеріалів для всіх бажаючих користувачів.

Хмарне сховище моїх даних – он-лайн сховище, в якому зберігаються матеріали уроків: плани уроку, дидактичний матеріал, навчальна комп’ютерна презентація до уроку, добірка файлів для організації фізкультхвилинок, музичні та відео файли тощо. В цьому навчальному році мною розміщено у хмарі комплект електронних наочностей для 1 класу: з математики, природознавства та читання.  (додаток 1)

До основних характеристик хмароорієнтованого навчального середовища я відношу: гнучкість, структурованість, інноваційна діяльність учня.

Гнучкість – учень може взаємодіяти з вчителем індивідуально, займатися у зручному для себе місці у своєму власному темпі і ритмі, приділяти кожній темі (уроку) стільки часу, скільки потрібно для засвоєння навчального матеріалу йому особисто.

Структурованість – систематизація навчальних матеріалів, відповідно до навчальних планів і програм (власне матеріал кожного наступного уроку з предмету).

Інноваційна діяльність учня – вмотивована, активна, динамічна, розумова і емоційна діяльність учня з використанням хмарних технологій як під час навчання, так і під час виконання домашніх робіт, в ході повторення чи закріплення, підготовки до наступного уроку чи до уроків узагальнення. Це спонукало мене до створення відповідних демонстраційних матеріалів, підбору додаткових завдань.

Суб’єкти хмаро орієнтованого навчального середовища  – це вчитель, учні та батьки мого класу.

Документи Google - це безкоштовний набір веб-сервісів у формі програмного забезпечення, а також інтернет-сервіс хмарного зберігання файлів з функціями файлообміну, що розробляється Google.

Документи, що створюються користувачем, зберігаються на спеціальному сервері Google, або можуть бути експортовані в файл. Це одна з ключових переваг сервісу, оскільки доступ до введених мною даних можу здійснювати з будь-якого комп'ютера, підключеного до Інтернету (при цьому доступ захищений паролем).

Документи Google являють собою онлайновий офіс, який включає в себе повноцінні інструменти для створення текстових документів, електронних таблиць, наочних посібників, PDF-файлів та презентацій, а також їх спільного використання та публікації в Інтернеті. Такими документами може бути не тільки шкільна документація (плани, аналізи, звіти, характеристики, інформації тощо) а і електронні дидактичні демонстраційні матеріали вчителя для уроку, підготовлені учнями електронні повідомлення, реферати, презентація проектів тощо. То ж за такими документами майбутнє.

Сервіс надається в рамках особистого простору, в якому за замовчуванням вже створені папки «Документи», «Фотографії». У цих папках я розміщую свої особисті ресурси і можу при необхідності дати до них доступ учням, їхнім батькам, колегам, адміністрації. Крім того, можу синхронізувати обрані папки на своєму комп'ютері із папками в сервісі My Disk (Мій диск).

Я звернула увагу на те, як можна використовувати цей сервіс для підготовки до уроків і не тільки ...

Прикладом може слугувати представлена мною сторінка вчителя-предметника, на якій розміщуються документи як на сайті школи так і на Google диску. Вони створюються як звичайний текстовий документ зі звичним нам інтерфейсом або як звичайна комп’ютерна презентація. Кликнувши на певному документі відкривається вікно для перегляду, редагування, чи зберігання документу. (додаток 2)

Для того щоб не мати залежності від носіння флеш-дисків, презентації до уроків,  наші педагоги і я, в тому числі, працюємо за допомогою Google диску. Створені таким чином документи, презентації можна відкрити як в навчальному кабінеті школи, де є підключення до Інтернету  так і за її межами.

Як правило, за браком часу вчитель не завжди встигає дати творчі завдання олімпіадного типу або для дітей з підвищеним рівнем мотивації до предмета. Тоді варто їх винести в груповий інтернет-простір, дати рекомендації і шаблони щодо їх вирішення.

 В перспективі, до 4 класу учні будуть самостійно працювати і розв’язувати завдання, проекти, малюнки, розміщувати у своєму просторі в папці «Документи» і дадуть доступ вчителю до цього файлу. Якщо йде робота в проекті, де працює кілька учнів, то доступ матимуть всі учасники проекту, а вчитель матиме можливість цю роботу контролювати та направляти чи допомагати.

Таким чином, учитель може в будь-який час зайнятися перевіркою виконаних завдань зі свого будинку або зі школи, виставити оцінки в електронний журнал групи і написати зауваження, написати план уроку. А у школі на уроці вже зайнятися консультуванням і розбором помилок. Також можна давати новий матеріал, розміщуючи його в ресурсах групи, у вигляді текстів, посилань на Інтернет - ресурси. Перевагою такого підходу також може бути перенесення акценту з роботи на уроці в школі на самостійну роботу учня.

Зупинюсь детальніше на, застосовуваних мною, об’єктах хмаро орієнтованого навчального середовища.

Електронна пошта (Outlook), чи доступний інший поштовий веб-сервіс (i.ua, ukr.net) – це потужний засіб для керування відомостями про учнів, їх батьків, педагогічного колективу школи, який може підвищити ефективність комунікації і вчасного інформування учасників навчально-виховного процесу.

Система планування (календарі) – це календарі, до яких відкрито доступ учням чи їх батькам через мережу Інтернет, які дають змогу обмінюватися даними або переглядати їх, планувати класні заходи на тиждень, місяць, півріччя, рік. Основна мета – інформування, залучення до роботи батьків, які в деякий час не мали змоги відвідати школу та консультуватися з учителем. Для цього варто використовувати google-документи із спільним доступом.

Структуроване сховище навчально–методичних матеріалів – це безкоштовне он-лайнове сховище (особисте або корпоративне), яке надається разом з обліковим записом Microsoft. Службу OneDrive можна використовувати, для зберігання різноманітних документів, відео-фрагментів, фотографій та інших файлів у хмарі, надавати до них спільний доступ колегам, учням і навіть співпрацювати над вмістом з іншими користувачами. Структура сховища може буди різноманітною і відображати класи (1–11), уроки (№1–№70) і залежить від політики навчального закладу. (додаток 3)

Для повноцінного функціонування в хмарах залишається потреба в адміністративному управлінні.

Необхідні  компоненти для використання хмарних технологій: Інтернет, комп’ютер (планшет, мобільний телефон, нетбук, ноутбук), браузер, компанія, яка надає послуги хмарних технологій, навички роботи з Інтернет та веб-застосунками

Види  діяльності  які  намагатимусь підтримувати  у  хмарі:

 • комунікація,
 • колаборація,
 • кооперація.

Комунікація — цей процес обміну інформацією (електронними наочностями, фактами, ідеями, тощо) між класним колективом та вчителем. Особливо важливим це стає в умовах навчання дітей з особливими потребами, яким важко переміщатися, або які часто хворіють, через що можуть не бути присутніми на уроці чи позакласних заходах.

Колаборація — цей процес спільної діяльності для мого класу застосую для досягнення наших спільних цілей для обміну знаннями, навчання і досягнення згоди, виконання спільного проекту тощо. Цей процес вимагатиме керівництва з мого боку як вчителя.

Кооперація ― співробітництво, взаємозв'язок колективу мого класу у процесах нашої діяльності.

Зупинюсь на структурних елементах початкової загальноосвітньої школи, як об’єкта хмари. Отже, використання ХОНС (хмарного освітньо-навчального середовища) сприяє підвищенню мотивації, активізації пізнавальної діяльності учнів, що забезпечується, як в інтерактивному он–лайн режимі роботи так і в режимі вільного доступу до навчальних матеріалів.

1). Документи  спільного  використання

 • комплекти електронних демонстраційних матеріалів; матеріали класних годин; відеоекскурсії; відео із свіят тощо; статичні  проміжні  звіти,  наприклад, аналіз відвідування учнів у класі.

2). Документи-шаблони

 • документи, що вимагають дотримання єдиної структури, наприклад,  інформація про соціальний статус родини; звіти  щодо  успішності  учнів  за  І  та  ІІ  півріччя,  аналіз  контрольних робіт з орієнтацією на інформування батьків тощо.

3). Для  ознайомлення

 • різноманітна  інформація  з  навчальної  і  виховної  роботи,  наприклад,  інформація  для  батьків щодо  організації  екскурсій,  класних годин, свят, конкурсів тощо.

4). До  виконання

 • документи,  які  вимагають  опрацювання  або  доведення інформації до батьків.

5). Для саморозвитку

 •  скарбничка логічних задач, ребусів, завдань для розвитку логічного та критичного мислення, рекомендації для самостійного читання художньої літератури, наукових досліджень, спостережень, самостійного опрацювання пропущеного матеріалу тощо

Що і як я використовую у власній роботі?

Мною створено авторський освітній сайт (http://atamanuk.at.ua), що дало мені можливість систематизувати власні дослідження, самоосвітні матеріали, розробки відкритих уроків, матеріалів участі у конкурсі «Вчитель року», інших вдалих уроків. На сайті створено для публікацій сторінки: Методична скарбничка, Інтерактивний урок, Майстер-клас, Для батьків та учнів. Усі матеріали, опубліковані на сайті, підпорядковані теорії інклюзивного навчання та моєму досвіду роботи в інклюзивному класі. Мій сайт був неодноразовим учасником та переможцем на обласному конкурсі авторських освітніх сайтів. (додаток 3)

Також мною були надані матеріали у репозитарій передового педагогічного досвіду офіційному сайту управління освіти Хмельницької міської ради, опубліковані окремі матеріали на сторінці сайту нашої школи. Мною отримано кілька десятків сертифікатів за опублікованими матеріалами на різних сайтах, сервісах, потралах.

Після перерви на декретну відпустку, я знову починаю роботу у 1 класі, це клас із дітьми з особливими потребами. Я прийняла рішення скористатися хмарними технологіями для навчання та виховання моїх учнів. У класній кімнаті є комп’ютер, підключення до швидкісного Інтернету, є великий монітор для відображення проекцій. Залишилося вирішити питання з домашніми комп’ютерами учнів класу, причому у повному обсязі, а не окремих дітей. На батьківських зборах батьки підтримали мою ідею і перед нами постало завдання забезпечити 100% учнів класу комп’ютером та його підключенням до Інтернету.

На першому етапі організувала:

 1. Вивчення можливостей хмарних технологій, провела їх аналіз та підібрала для себе оптимальні сервіси
 2. Створивши акант Google, створила Google-диск, організувала файлове сховище, перенесла в хмари власні матеріали для подальшого використання
 3. Провела перші батьківські збори, на яких продемонструвала можливості та переваги застосування комп’ютера, мультимедіа на уроці, Інтернету; отримала їх підтримку у впровадженні такої форми навчання: у класі, вдома.
 4. Продовжила роботу над створенням не окремих електронних наочностей на деякі уроки, а цілого комплекту таких матеріалів. Оскільки це досить складний та тривалий процес (1 презентація з використанням анімацій, великої кількості ілюстрацій та коротким інформаційним матеріалом для зрозумілого батькам застосування забирає до 4 годин роботи), я прийняла рішення більше уваги приділити таким предметам як математика, читання та природознавство, письмо.
 5. На авторському сайті організувала сторінку для організації очно-дистанційного навчання, як альтернативи хмарним технологіям
 6. Планую на початку вересня провести «майстер-клас» для батьків із питань: створення поштової скриньки, створення аканту, реєстрації в Інтернеті на різних сервісах, участь у Інтернет – проектах та роботі із матеріалами на Google-диску, доступ до яких вони отримають тощо.
 7. Подбаю про створення умов безпечної роботи дітей в Інтернеті, дотримання ними режиму роботи.

Більшість учнів із задоволенням вчаться новим технологіям, розвивають інтелектуальні здібності. Сучасних дітей ніхто не вчить користуватися складними мобільними телефонами – вони навчаються майже самостійно, а вже потім життя не уявляють без цього пристрою. Проблема постане в перших зусиллях налагодити взаємозв’язок спочатку з батьками, а вже потім і з учнями засобами глобальної мережі Інтернет.

Я готую детальні інструкції для батьків щодо використання ними моїх документів у хмарах, які надані для їхньої дитини з метою навчання вдома, повторення вивченого.

Наступне питання – це інформаційно-комунікаційна освіта батьків, та учнів через батьків; постійне інформування як працювати із комплектом електронних демонстраційних матеріалів з дитиною; постійний зворотній зв'язок з метою удосконалення вже підготовленої електронної документації до уроків у 1 класі. Такий взаємозв’язок можливий при позитивній мотивації спільного навчання учнів вчителем та батьками, у бажанні батьків продовжити власне навчання разом із своєю дитиною.

Виходячи з цього я бачу потребу у підвищенні свого рівня використання інформаційно–комунікаційних технологій, в продовженні формування власного електронного портфоліо, у створенні умов для залучення батьків до активної участі у житті своєї дитини та їх вчасного інформування. У перспективі бачу потребу у включенні інтерактивних елементів до вже створених комп’ютерних презентацій. Є проблеми – спільно з батьками шукатимемо шляхи їх вирішення. Для мене, як вчителя, що працює з особливим контингентом дітей,  одним із шансів у вирішенні цих проблем є "хмарні" технології та сервіси.

Без перебільшення можна стверджувати, що це саме ті технології, що покликані розвантажити нас вчителів, допомогти у досягненні поставленої мети. Зручно, що більшість хмарних сервісів мають свої мобільні застосунки для більш зручної роботи з ними на планшетах та смартфонах, що дозволяє фактично мати постійний зв'язок з усіма даними і усіма учасниками навчального процесу.

Найважче розпочати проект. Але потрібно правильно донести інформацію до учнів та їх батьків, своїх колег. Спочатку планую провести тренінги для батьків, щоб вони змогли щовечора заходити до віртуальної кабінету, щоб ознайомитися з актуальними оголошеннями. Наприклад: терміново потрібно заповнити документ, а я пропоную відразу бланк, який потрібно тільки заповнити та правильно зберегти. Тож завдяки використанню новітніх технологій стане набагато зручніше працювати. Мені не треба буде витрачати зайвий час, щоб зустрітися із кожною родиною для збору певної інформації. А батьки зможуть оперативно виконувати мої прохання чи рекомендації, інші завдання. Батьки та учні звикнуть до нових технологій навчання, бо побачать користь і зручність такої роботи. Сьогодні у «хмарі» працюють лише окремі педагоги, але впевнена що мій досвід буде переконливим та корисним, головне результативним, що дасть поштовх до аналогічної роботи моїх колег.

Хмарні технології - це не тільки майбутнє, багато в чому це вже і сьогодення. справжні хмари у небі для нас звичні – стануть звичними і інформаційні хмари.

Навчання прямує до хмар і я з моїм класом теж.

Світлини із Фестивалю переглянути тут

Категорія: Мої статті | Додав: atamanuknatasha (21.09.2015)
Переглядів: 3646 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
0
1 Юлія   [Матеріал]
Цікава стаття. Але доцільно посилатися на роботи інших авторів, які Ви використовуєте в даному матеріалі. В іншому ж випадку це - плагіат.

Ім`я *:
Email *:
Код *: