Другий етап інтерактивного уроку - оголошення теми та очікуваних навчальних результатів.

Мета - забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти і чого від них чекає учитель.

Без чіткого і конкретного визначення та усвідомлення учнями навчальних і результатів їхньої пізнавальної діяльності, особливо на уроках з використанням інтерактивних технологій, учні можуть сприйняти навчальний процес як ігрову форму діяльності, не пов'язану з навчальним предметом.

Формулювання результатів інтерактивного уроку має відповідати таким вимогам:

 • забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності: чого повинні досягти учні на уроці і чого від них чекає вчитель;  
 • висвітлювати результати діяльності учнів на уроці: "Після цього уроку ви зможете…";  
 • чітко відображати рівень засвоєння знань учнів, розвитку навичок і вмінь, емоційно- ціннісної сфери учня, яка забезпечує формування переконань, характеру, вплив на поведінку тощо;  
 • результати мають бути сформульовані за допомогою дієслів, наприклад: знання - пояснювати, визначати, порівнювати тощо; уміння і навички - дискутувати, дати власну оцінку, аргументувати тощо; ставлення - сформувати та висловити власне ставлення до..., пояснити своє ставлення до...; бути лаконічним, абсолютно зрозумілим для всіх: учнів, учителя, присутніх.

Правильно сформульовані, а потім досягнуті результати - 90 % успіху. Для того щоб почати з учнями спільний процес руху до результатів навчання, потрібно:

 • назвати тему уроку або попросити будь-кого з учнів прочитати її;  
 • якщо формулювання теми містить нові слова або проблемні запитання, звернути на це увагу;  
 • запропонувати комусь із учнів оголосити очікувані результати за записом, зробленим заздалегідь на дошці, пояснити необхідне, якщо йдеться про нові поняття, способи діяльності тощо;  
 • нагадати учням, що перевірка якості навчальних досягнень відбуватиметься наприкінці уроку;  
 • пояснити, як ви будете оцінювати їхні досягнення в балах.

Цей етап уроку має займати не більше 5 % часу заняття.

Доречно використати такі інтерактивні вправи:

 • "Дешифрувальник",
 • "Морський бій - 1",
 • "Загадкові будиночки",
 • "Мікрофон".

Вправа 1. "Дешифрувальник"

1. Визначте ключове слово уроку.

2. Зашифруйте його за допомогою цифр.

3. Дайте завдання учням розшифрувати і оголосити тему уроку.

Наприклад: розшифрувати тему уроку. 24376717 (Дієслово.)


Вправа 2. "Морський бій -1"

1. Визначте ключове слово теми уроку.

2. Зашифруйте його за допомогою цифр і літер.

3. Дайте завдання учням розшифрувати слово і оголосити тему уроку.

Наприклад: розшифрувати тему уроку. А-5, Д-5, Є-8, А-3, Є-3 (Гриби.)

Вправа 3. "Загадкові будиночки "

1. Зашифруйте тему уроку за допомогою чисел та дій з ними. 1)У 3) починається 5) мами 2) світі 4) з 6) все

2. Виконайте такі обчислення:

 • перемножте цифри кожного з чисел, записаних в будиночках;  
 • виконайте дії, що вказані під кожним будиночком з отриманими від множення результатами;  
 • цифри одержаних чисел показують послідовність розміщення фрагментів уроку (або висловлюванні).  

Самоперевірка

З ◦ 5 - 3 = 12

6 ◦ 6 - 30 = 6

8 ◦ 3 - 21 = 3

9 ◦ 9 - 36 = 45  

3. Запишіть отримані результати на дошці: 12, 6, 3, 45.

4. Використовуючи по порядку цифри одержаних чисел, прочитайте тему (У світі все починається з мами.)

Надання необхідної інформації

Мета етапу — дати учням достатньо інформації, щоб потім на її основі виконувати практичні завдання. Це може бути міні-лекція, читання роздаткового матеріалу, виконання домашнього завдання. Для того щоб зекономити час, можна подати інформацію в письмовому вигляді для попереднього (домашнього) вивчення. На самому уроці вчитель може ще раз звернутися до неї, особливу увагу звернути на практичні поради, якщо є потреба, прокоментувати терміни або організувати невеличке опитування.

Ця частина уроку займає близько 10-15 % часу.

Під час повідомлення необхідної інформації доречними будуть інтерактивні вправи:

 • "Мозковий штурм",
 • "Карусель",
 • "Кути",
 • "П'ять слів-три слова",
 • "Інтерв'ю за три кроки",
 • "Гронування",
 • "Кубування",
 • "Системний оператор",
 • "Діаграма Вена",
 • "Морський бій - 2".

Ці інтерактивні вправи дають змогу зосередити увагу учнів на процесі пізнання, виявити їхні помилки, дати їм змогу відчути свої сили та більшу впевненість, зустрічаючись з новим матеріалом ("Я вже щось знаю"); зібрати інформацію про те, як можна було б використати знання учнів щодо теми уроку.

Вправа 1. "Мозковий штурм"

1. Об'єднайте дітей у групи по 5-7 чоловік.

2. Чітко визначте проблему або тему для "Мозкового штурму".

3. Працюйте в колі.

4. Виберіть головуючого (спікера групи), який буде вести обговорення і заохочувати висувати нові ідеї (важливою є кількість, а не якість ідей).

5. Дайте дітям час на роздуми для того, щоб збільшити появу нових ідей.

6. Дотримуйтеся правил "Мозкового штурму": - не критикувати; - ідеї можна запозичувати; - якомога більше ідей; - оцінка буде пізніше.

7. Діліться ідеями, намагайтеся їх не повторювати.

Наприклад: урок з предмета "Основи здоров'я" у 4 класі за темою "Здоров'я. Здоровий спосіб життя". Проблема: Що, на вашу думку, означає вислів "Здоровий спосіб житія"?

Ідеї:

 • дотримання режиму дня;  
 • правильне харчування;  
 • загартовування;  
 • поведінка людини;  
 • відповідні побутові умови;  
 • рухова активність;  
 • заняття спортом;  
 • хороші умови праці, навчання;  
 • відсутність шкідливих звичок.  

Вправа 2. "Карусель"

1. Виберіть тему, яку можна розділити на підгрупи запитань чи підтеми.

2. Напишіть кожне запитання або підтему на окремому аркуші.

3. Об'єднайте учнів у групи по 4-5 чоловік.

4. Роздайте кожній групі таблиці.

5. Оберіть у кожній групі секретаря і роздайте їм кольорові маркери.

6. Вкажіть час, за який потрібно відповісти на запитання.

7. Кожна група передає свої таблиці по колу.

8. Продовжуйте вправу доти, доки кожна група не відповість на всі запитання.

9. Кожна група завершує діяльність роботою з таблицею, з якої почала.

10. Проаналізуйте таблиці і зверніть увагу на те, що було вивчене іншими групами.

Наприклад: урок з предмета "Я і Україна" у 3 класі за темою "Зелене диво землі - рослини".

Підтеми: Дерева. Кущі. Трав'янисті рослини.

Вправа 3. "Кути "

1. На великих аркушах паперу напишіть різні точки зору щодо теми уроку і пронумеруйте їх.

2. Оголосіть учням, яка точка зору в якому куті розміщена.

3. Запропонуйте дітям приєднатися до якогось кута.

4. Учні мають з-поміж учасників одного й того ж кута знайти собі пару і обговорити причини свого вибору.

5. Одна пара об'єднується з іншою парою (з того самого кута). Кожен учасник переказує іншій парі причини вибору свого партнера.

6. У кожному куті учні обирають спікера, який розказує всій аудиторії причини, названі у його куті.

Наприклад: урок з предмета "Я і Україна" у 2 класі за темою "Пори року".

Починаючи вивчати пори року, учням пропонують вибрати улюблену пору року та назвати дві причини, чому саме ця пора року є їхньою улюбленою.

Вправа 4. "П'ять слів - три слова"

1. Оголосіть тему обговорення.

2. Об'єднайте учнів у групи по 4 особи.

3. Запропонуйте кожному членові групи самостійно записати на окремому аркуші 5 слів, що спадають йому на думку під час роботи над обраною темою.

4. Об'єднані групи обговорюють записані слова та відкидають ті, що повторюються.

5. На великому аркуші паперу секретарі груп записують три слова, що найбільш характеризують тему обговорення. Аркуші вивішують на дошку.

6. Доповідачі груп зачитують ці слова та пояснюють їх для учнів класу.

7. Зверніть увагу на всі слова, які записали групи, проаналізуйте їх та відкиньте повтори.

8. Запропонуйте учням на основі опорних слів скласти невелику розповідь щодо теми обговорення.

Вправа 5. "Інтерв'ю за три кроки"

1. Об'єднайте учнів у групи по 4 чоловіки.

2. Запропонуйте учасникам кожної групи об'єднатися у пари.

3. Кожен учасник проводить інтерв'ю із своїм партнером по парі.

4. Учні в парі міняються ролями.

5. Пари знову об'єднуються в групи по 4 чоловіки. Кожен учень розповідає своїй групі, що нового і цікавого він дізнався від свого партнера.

Наприклад: урок читання у 4 класі за темою "Ю. Ярмиш "Паличка-рятівниця".

 • Прочитайте уважно заголовок оповідання.  
 • Як ви гадаєте, про що йтиметься в оповіданні?  

Вправа 6. "Гронування"

1. Напишіть центральне слово або фразу посередині аркуша паперу, на дошці або в зошиті.

2. Запропонуйте учням називати слова та фрази, що спадають їм на думку із заданої теми.

3. Записуйте висловлені учнями слова та фрази довкола центрального слова.

4. Коли всі ідеї записані на аркуші (дошці), починайте встановлювати там, де це можливо, зв'язки між поняттями.

5. Записуйте стільки ідей, скільки дозволить час, або всі ідеї, які виникатимуть

Наприклад: урок розвитку зв'язного мовлення у 3 класі за темою "Зима-білосніжка".  

Вправа 7. "Кубувания"

1. Зробіть кубик з невеликої коробки з довжиною ребра 20-25 см.

2. Напишіть на кожній грані кубика вказівки (по одній на грані).

3. Проведіть учнів через процес "кубування", пропонуючи їм викласти на папері (або в усній формі) думки на запропоновану тему впродовж 2-4 хв.

Наприклад: підсумковий урок з української мови за темою "Іменник" у 4 класі.

Запишіть на гранях куба:

 • частина мови,
 • запитання,
 • рід,
 • число,
 • відмінок,
 • член речення,
 • значення у мовленні.

Не даючи запитань учням, а лише демонструючи грані куба, усно підсумуйте вивчений матеріал за темою "Іменник".  

Вправа 8. "Системний оператор"

1. Накресліть таблицю, що містить 9 екранів.

2. Виберіть предмет, який ви будете аналізувати.

3. Заповніть таблицю у певному порядку, починаючи з центрального екрану ( усно або письмово ).

4. Послідовність роботи:

1) Хто або що це? Яке воно? Назвіть всластивості та функції.

2) З яких частин складається?

3) Де живе, перебуває? До якого класу належить?

4) З яких частин складався у минулому?

5) Де був, до якого класу належав у минулому?

6) Яким об'єкт буде в майбутньому?

7) З яких частин складатиметься?

8) Де буде жити, до якого класу належати?

Під час цієї вправи доцільно використати таку римівку:

Якщо ми розглянемо щось... (об'єкт).

То це щось завжди для чогось... (функція об'єкта).

То це щось завжди із чогось... (підсистема об'єкта).

То це щось частина чогось... (надсистема об'єкта).

Чимось вже було це щось... (минуле об'єкта).

Щось ще буде із цим чимось... (майбутнє об'єкта).

Щось ми зараз же дістанемо, на екранах розглянемо.

Системний оператор (для об’єктів живої природи)  


Вправа 9. Діаграма Венна

1. Об'єднайте учнів у пари, дайте завдання.

2. Попросіть дітей проаналізувати отриману інформацію і заповнити діаграму Венна.

3. Для цього діти будують два кола, які ніби частково накладаються одне на одне так, що посередині утворюється вільний простір.

4. Діти заповнюють дві частини кола, відведені для протиставлення ідей.

5. У центральному секторі записують спільні риси для обох елементів.

Наприклад: Іменник. Прикметник. Спільне: рід, число, відмінок.

Вправа 10. "Морський бій -2"

1. Складіть таблицю для уроку (числа запишіть залежно від того, який у вас клас і тема).

2. Визначте, яку тему вам необхідно повторити з учнями, або отримати від них потрібну інформацію.

3. Складіть відповідні завдання.

Наприклад:

Орієнтовні запитання: Скільки десятків у: С - 2, С - 5?  

Розкладіть на розрядні доданки: В -3, С -4, А-5.

Знайдіть суму чисел: А- 1, С-5, А -4, В -3.

Знайдіть добуток чисел: В - 4, С - 5, С - 1, А-3.