Все гострішою стає проблема вдосконалення форм організації процесу навчання, знаходження відповіді на запитання: "Як навчати, як створити умові для розвитку та самореалізації особистості в процесі навчання?" Цього можні досягти, використовуючи інноваційні технології - технології інтерактивного навчання, перетворюючи тим самим традиційний урок в інтерактивний.  

Структура інтерактивного уроку відрізняється від загальновідомої структури комбінованого уроку.  

Етапи інтерактивного уроку

I. Мотивація.

II. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів.  

III. Надання необхідної інформації.

IV. Інтерактивна вправа (центральна частина заняття).

V. Рефлексія (підбиття підсумків), оцінювання результатів уроку.

Мотивація

Мета етапу — сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Мотивація чітко пов'язаназ темою уроку, вона психологічнії готує учнів до її сприйняття, налаштовує їх на розв'язання певних проблем. Без виникнення мотивів учіння і мотивації навчальної діяльності не могло бути ефективного пізнання. Матеріал, поданий під час мотивації, наприкінці підсумовується і стає "місточком" для представлення теми уроку. Мотивація допомагає також викликати в учнів цікавість до теми уроку, налаштувати їх на ефективний процес пізнання, викликати власну зацікавленість, психоло гічно підготувати учнів до сприйняття теми уроку.

Для цього можуть бути використані прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають у дітей здивування, зацікавленість до знань та процесу сприймання. Це може бути короткочасна розповідь учителя, бесіда, використання наочності, нескладна інтерактивна технологія.

Мотивація має займати не більше 5 % часу заняття. З інтерактивних вправ можуть бути використані такі:

  • "Вилучи зайве",
  • "Роз'єднай слова",
  • "Криголам",
  • "Банани", 
  • "Мікрофон",
  • "Задом наперед",
  • "Скринька скарг".

Пам'ятки щодо використання названих вище технологій:

Вправа 1. "Вилучи зайве"  

1. Доберіть гасло уроку (прислів'я, крилатий вислів тощо).

2. Вставте в слова гасла окремі слова (назви цифр, тварин, рослин тощо).

3. Запишіть на дошці зашифроване гасло.

4. Запропонуйте учням вилучити зайві слова і прочитати гасло уроку.

5. Створіть мотиваційну ситуацію та підтримуйте мотиваційні фактори в учнів.

Вправа 2. "Роз 'єднай слова"

1. Доберіть гасло уроку (прислів'я, крилатий вислів тощо) або тему уроку.

Запишіть усі слова разом.  

2. Дайте завдання учням роз'єднати слова і прочитати гасло (тему) уроку.

Створіть мотиваційну ситуацію та підтримуйте мотиваційні фактори в учнів.  

Вправа 3. "Криголам "

1. Доберіть вірш, який можна намалювати, показати за допомогою рухів, жестів і який безпосередньо стосується змісту уроку.

2. Розпочніть урок з цього вірша, прочитайте його за допомогою малюнків покажіть рухами.

3. Запропонуйте учням повторити цей "криголам" за вами. Створіть мотиваційну ситуацію та підтримуйте мотиваційні фактори в учнів.

Наприклад: "криголам" до уроку читання у 4 класі за темою "Музика природи у поезії Павла Тичини".

Всією душею, всім своїм серденьком

Люблю тебе, рідний краю, земленько рідненька.

І вас, ріки повноводні, маленькі струмочки...

Гарна, велика країна моя,

Є в ній озера, річки і моря,

Гори високі, степи та ліси,

- Скільки багатства і скільки краси!

П. Тичина  


Вправа 4. "Банани"

1. Виберіть ключове слово уроку.

2. Доберіть фразу, за допомогою якої ви зашифруєте це слово.

3. Зашифруйте ключове слово у вибраній фразі без зміни послідовності літер.

4. Дайте учням завдання знайти і закреслити фразу, щоб отримати ключове слово уроку.

5. Створіть мотиваційну ситуацію та підтримуйте мотиваційні фактори в учнів.

Наприклад: урок української мови у 4 класі за темою "Займенник". Друзажбийдружбоменюшуниккають. (Закреслюють фразу "дружби дружбою шукають" і залишають ключове слово "займенник ")  

Вправа 5. "Мікрофон"

1. Поставте учням запитання.

2. Запропонуйте учням будь-який предмет, який буде виконувати роль уявного мікрофона.

3. Надавайте слово тільки тому, хто отримує "мікрофон".

4. Дайте вказівку, щоб учні говорили лаконічно і швидко.

5. Не коментуйте і не оцінюйте відповіді.

6. Створіть мотиваційну ситуацію та підтримуйте мотиваційні фактори в учнів.

Наприклад: урок читання у 4 класі за темою "Літературні казки". Запитання. Які літературні казки ви читали? Назвіть авторів цих казок.

Вправа 6. "Задом наперед"

1. Визначте тему уроку.

2. Запишіть на дошці тему уроку з точки зору протилежного припущення.

3. Уявно розгляньте проблему з усіх боків.

4. Уявіть, що вся наявна інформація неправильна.

5. Розпочніть з "нуля".

6. Створіть мотиваційну ситуацію та підтримуйте мотиваційні фактори в учнів.

Наприклад: уроки з предмета "Я і Україна" у 3 класі. Теми: "Людина - частина неживої природи". (Людина - частина живої природи.) Вода - не розчинник. (Вода —розчинник.) Зелене диво Землі - не рослини. (Зелене диво Землі - рослини.)

Вправа 7. "Скринька скарг"

1. Виберіть складну для сприймання учнями тему уроку.

2. Підготуйте невеличку скриньку і напишіть на ній "Скринька скарг".

3. Підготуйте велику кількість аркушів для нотаток.

4. Запропонуйте учням записати їхні скарги щодо сприймання теми уроку,

5. Коли скарги вичерпаються, закрийте "скриньку".

6. Проаналізуйте, чи це дуже важливі скарги для усвідомлення та сприйняття запропонованої теми уроку.

7. Запитайте, чи не хотіли б учні відкласти свої скарги на час уроку і відкрити свою свідомість новим знанням.