ЧИТАННЯ

(За підручником: Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Буквар: Підруч. для 1 кл. загапьноосвіт. навч. закл. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.

Комплект електронних наочностей для уроків читання розраховано на
читання вчителем або батьеами, містить надлишок завдань.
Варто вчителю відбиратb основне, в залежності від рівня
підготовки учнів та наявності часу на уроці.

Урок 1. «Із буквариком щодня здобуватимем знання». Знайомство з букварем. Опрацювання правил поведінки на уроці, правила сидіння за партою, користування шкільним приладдям

урок 1 читання
View more presentations or Upload your own.

Урок 2. «Літо краснеє минуло...». Дитячі спогади про відпочинок улітку. Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Спосіб умовного позначення речень. Заучування вірша зі слів учителя

 

Урок 3. «Ми — школярі». Закріплення знань про речення. Складання речень за заданою графічною моделлю. Складання розповіді за серією малюнків

Урок 4. «У світі казки чарівної». Формування умінь задавати запитання і відповідати на них. Уявлення про діалог (без терміна). Інтонація і міміка, їх значення у спілкуванні. Слухання і розповідь казки. Робота з дитячою книжкою

Урок 5. «Працьовита в нас сім’я». Розширення уявлень дітей про слова та речення. Логічні вправи за питаннями хто це, що це? Розподіл предметів за семантичними групами (люди, тварини, овочі, фрукти, одяг, посуд, меблі тощо)

Урок 6. «У кожного свій талант». Закріплення знань про слова та їх роль у реченні. Ознайомлення зі словами — ознаками предметів та словами, що означають дії. Слова протилежні за значенням

Урок 7. «Домашні і дикі тварини». Ознайомлення учнів зі складовою будовою слів. Поділ слів на склади. Поняття про наголос як сильніше вимовлюваний склад

Урок 8. «У світі звуків». Практичне уявлення про немовні звуки та звуки мовлення. Ознайомлення з основними мовленнєвими органами. Поділ слів на склади. Закріплення поняття про наголос

 

Урок 9. «У зоопарку». Уявлення про голосні і приголосні звуки. Позначення цих звуків умовними знаками (фішками). Звуковий аналіз найпростіших за будовою слів

 

Урок 10. «Дружити треба вміти». Уявлення про тверді і м’які приголосні, їх умовне позначення

Якщо Вам роботи сподобалися, пишіть: надам доступ до решти матеріалу.